Denizli 2 Şubesi

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI DENİZLİ 2 NOLU ŞUBESİ 3.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI DENİZLİ 2  NOLU ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Eğitimciler Birliği Sendikası Denizli 2 Nolu  Şubesi 3.  Olağan Genel Kurulu, 18/11/2018 tarihinde Denizli Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihte toplantı yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantı 24/11/2018 tarihinde çoğunluk sayısı aranmaksızın aynı gündemle ve aynı saatler arasında Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. Toplantı Salonunda yapılacaktır.

EĞİTİM BİR-SEN DENİZLİ 2 NOLU

Şubesi Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

1.         Açılış

2.         Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı

3.         Divanın oluşması

4.         Divanın gündemi okuması

5.         Protokol konuşmaları

6.         Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması

7.         Denetleme Kurulu raporunun okunması

8.         Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası

9.         Zorunlu organların ve üst kurul delegelerinin seçimi

10.       Dilek ve temenniler

11.       Kapanış